Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Ailem denince genellikle bir evde oturan anne ve baba ile, varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip aileye ”çekirdek aile” denir. Okey … Çekirdek ailedeki çocukların evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. Ama aile sözcüğünün bundan daha geniş anlamı da vardır. Daha çok sayıda akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanımlamak için de aile sözcüğü kullanılır. Günümüzde eşcinsel ailelerin varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. Aile sözcüğü günlük dilde çok değişik grupları tanımlamak için de kullanılır. Örneğin Hasan iyi bir aileydi” dendiğinde, Hasan’ın sorumlu bir baba ve koca olduğu anlaşılır. Ailem Okey. Oysa birisi ”Benim ailem Adana’dan gelmiş” dediği zaman, annesiyle babasının, hatta belki de dedelerinin Adana’da yaşamış olduğunu belirtir. Bir başkası ”Bu bir aile toplantısıdır” dediğinde, o toplantıda yalnızca akrabaların bulunacağı anlaşılır. Bunlar bize, aile kavramının her zaman evliliğe ya da ortak atalara dayalı ilişkileri kapsadığını göstermektedir.

 


Ailem Okey Ortamı'da Şuana kadar (442 views Kişi Okey Oynadı)