Deniz ve Okyanus Farkı Okey. Denizlerin kapladıkları alanlar Okyanuslardan daha azdır. Deniz in sıcaklığı Okyanus sıcaklığından daha fazladır. Denizler; Okyanusların bitişiğinde bulunurlar, Okyanuslara göre sınırları oldukça belirlidir. Denizlerde küçük akıntılar mevcutken, Okyanuslarda daha büyük akıntılar vardır, dalga yüksekliği Okyanuslarda denizlere göre daha fazladır. Okey. Denizlerde yaşayan canlı sayısı, Okyanuslarda yaşayan canlı sayısına göre daha azdır. Denizlerin tuzluluğu %01,5-%065 arasında değişirken bu oran Okyanuslarda %033,5 – %0 37,5 arasında değişir. Okey. Okyanusların derinliği denizlere göre daha fazladır.


” Deniz ve Okyanus” Okey'da Şuana kadar (414 views Kişi Okey Oynadı)